Nyhetsarkiv

Økt belegg og høyere leieinntekter for Recreate ASA i første halvår

Recreate ASAs leieinntekter gikk fra 29,9 til 33,6 millioner kroner i andre kvartal, en økning på 12 prosent sammenliknet med fjoråret. – Det er et sterkt leiemarked, sier administrerende direktør, Emil Eriksrød.

Eiendomsporteføljens markedsverdi var 2,7 milliarder kroner per 30. juni 2022, noe som er 90,9 millioner kroner høyere enn på samme tidspunkt i 2021. Yieldøkning knyttet til økte langsiktige renter ga negativ verdijustering i samlet portefølje på 81,3 millioner kroner i andre kvartal. Dette resulterte i et negativt resultat før skatt på 89,2 millioner, sammenliknet med et positivt resultat på 1,7 millioner i andre kvartal i fjor.

Belegget i forvaltningsporteføljen var 91,6 prosent per 30. juni, opp fra 90,3 prosent ett år tidligere. Økningen er hovedsakelig knyttet til høyere belegg for eiendommer innenfor Green Office-segmentet, grunnet nye leiekontrakter og endringer i eiendomsporteføljen – inkludert ferdigstillelse av Polymer Exploration Centre i Porsgrunn.

I andre kvartal solgte Recreate to mindre eiendommer som ikke var innenfor kjernesegmentet og tilpasset selskapets strategi. For øvrig ferdigstilte selskapet utviklingsarbeidet av konseptbygget Grow på Fornebu.

Selskapet gjennomgikk også en navne- og profilendring i andre kvartal, og ble omdøpt til Recreate ASA. Navnet Recreate er et tegn på internasjonale ambisjoner, men henviser først og fremst til å gi nytt liv eller energi samtidig som det gir assosiasjoner til rekreasjon.

Administrerende direktør og grunnlegger av Recreate ASA, Emil Eriksrød, kommenterer resultatene i andre kvartal 2022:

«Jeg er glad for å rapportere at andre kvartal i 2022 har selskapets høyeste kvartalsvise leieinntekter til nå. Dette er et resultat av et sterkt leiemarked med økte leieinntekter for våre hotelleiendommer og kommersielle eiendommer.

Vi fullførte to eiendomssalg, helt i tråd med vår uttalte strategi om å fokusere på moderne og bærekraftige bygg med attraktiv beliggenhet ved sentrale knutepunkter. Ett av våre nøkkelprosjekter innen utvikling, Fornebuveien 1–3, ble også ferdigstilt i andre kvartal. Grow er et konseptbygg på Fornebu, med en av de mest attraktive og sentrale beliggenhetene utenfor Oslo.»

«Dagens globale geopolitiske situasjon har medført økt usikkerhet rundt makroøkonomiske forhold, noe som kan føre til økt volatilitet fremover. I tillegg ble markedet for næringseiendom påvirket av høyere yield i andre kvartal, drevet av økte langsiktige renter. Dette resulterte i en samlet negativ verdijustering for konsernets eiendomsportefølje.»

«Trenden mot mer fleksible og effektive kontorlokaler fortsetter å øke. Evolve, selskapets heleide datterselskap, merker økt etterspørsel som følge av dette. Klimafotavtrykk, innovasjon og teknologi har blitt viktige funksjoner I leietakernes beslutningsprosess. Vårt arbeid med utleie går bra, og med vår attraktive portefølje av bærekraftige eiendommer sentralt plassert i urbane områder og knutepunkter i norske byer, er Recreate godt posisjonert for å møte markedets etterspørsel.»

2022 Q2 Kvartalsrapport

Kontakt